Shockwave therapie


Al sinds het begin van de 80er  jaren wordt Shockwave met groot succes gebruikt om nierstenen te vergruizen. Eind jaren 80 zijn de eerste ervaringen met het behandelen van spieren, pezen en gewrichten opgedaan en het blijkt dat Shockwave een succesvolle aanvulling op fysio-, oefen, of podotherapie kan zijn.


Wat is Shockwave?


Shockgolven kent u al, denk maar aan wat er gebeurt als een vliegtuig door de geluidsbarrière gaat. De geluidsgolf die daarbij ontstaat wordt door de lucht voorgeleid en laat van afstand uw vensters trillen. De Shockwaves die wij gebruiken worden opgewekt in een behandelkop(applicator) en gericht afgegeven. Het zijn zeer kortdurende geluidpulsen met relatief veel energie. Door de behandelkop met een tussenstof op de huid te plaatsen wordt de geluidsenergie in het lichaam overgedragen en uiteindelijk aan de te behandelen plaats afgegeven.


Hoe werkt Shockwave?


Onder invloed van de energie van de Shockwaves reageert het lichaam met het vrijmaken van verschillende herstel stimulerende stoffen. Sommige stoffen bootsen een milde ontstekingsreactie na, waardoor er pijndemping en een verbetering van de voedingstoestand optreedt. Andere stoffen stimuleren het herstel van het weefsel.


Wanneer kan Shockwave helpen?


Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat, afhankelijk van het soort en de ernst van de klacht, bij 50% tot 85% goede tot zeer goede resultaten worden bereikt. Wanneer na 3 behandelingen geen verbetering van de klacht ontstaat moet heroverwogen worden of Shockwave voor u een geschikte aanvulling op de behandeling is.


Indicaties voor Shockwave therapie:


  • Hielspoor
  • Chronische pijn aan de achillespees
  • Jumper’s Knee
  • Schouderpijn met of zonder kalkvorming (frozen shoulder)
  • Chronische nek-, schouder- of rugpijn en -spanning
  • Andere vormen van verkalking en peesontstekingen

Doet de behandeling pijn?


Er wordt veel energie afgegeven op een plaats die vaak al verhoogd gevoelig is,. Hierdoor zal in veel gevallen een zeer stevige sensatie maar geen echte pijn optreden. De therapeut zal hierbij uw tolerantiegrens niet overschrijden.


Zijn er bijwerkingen?


Shockwave is vrijwel zonder risico’s. Het kan voorkomen dat er plaatselijk blauwe plekken of hele kleine puntbloedinkjes optreden. Daarnaast kan het zijn dat, gedurende een korte periode, een verhoogde gevoeligheid in het behandelde gebeid optreedt. De therapeut zal dan ook altijd informeren of uw bloedstolling normaal plaatsvindt en of op de plaats van de behandeling uw gevoel in orde is.


Hoe ziet een behandeling er uit?


De therapeut zal aan de hand van een vraaggesprek en een onderzoek besluiten of Shockwave een geschikte aanvulling op uw therapie kan zijn. Daarna wordt de plaats waar behandeld gaat worden gemarkeerd. Om te zorgen dat er geen energie verloren gaat, wordt er een gel tussen de huid en de applicator aangebracht. Om het weefsel te laten wennen zullen er eerst Shockwaves met weinig energie gegeven worden. Daarna volgt de behandeling met in het totaal 2000- 3000 Shockwaves. Gedurende de gehele behandeling zal de therapeut u vragen om aan te geven wanneer de behandeling een te hevige sensatie oproept. De intensiteit zal dan worden aangepast. De behandeling met Shockwave duurt 6 tot 10 minuten.


Wat kost een Shockwave behandeling?


Bij ons worden GEEN extra kosten gerekend voor het gebruik van shockwave.© 2017 Meer Fysiotherapie & Revalidatie

Website gemaakt door Jijwebdesign