Verzekeraars


Mijn praktijk heeft een contract met elke verzekeraar. Het aangaan van deze contracten gebeurt na toetsing van mijn kwaliteit. De Praktijk en de therapeut moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2 betaalwijzen:

  1. U heeft klachten die niet zeer ernstig zijn. Uw kunt denken aan klachten zoals: rugpijn, spierverrekking, verzwikking enz enz. Deze klachten worden vergoed uit uw aanvullende verzekering of als u die niet heeft dient u die zelf te voldoen. DEZE BEHANDELINGEN VALLEN NIET ONDER HET EIGEN RISICO……..
  2. U heeft klachten die op de zogenaamde ‘chronische lijst’ staan. Deze klachten kunnen onder andere zijn: een operatie aan het bewegingsapparaat, een ernstige botbreuk of een hersentrauma. Of u klachten heeft die op de ‘chronische lijst’ staan kunt u informeren bij uw zorgverzekering of eventueel contact op nemen met de praktijk. Deze klachten worden uit de basisverzekering vergoed. Vanaf 2012 zijn de eerste 20 behandelingen voor uw eigen rekening of worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Daarna vervalt u in de basisverzekering. Hierdoor wordt er wel een beroep gedaan op uw eigen risico deze is vanaf 2017 € 385,00.

Meer Fysiotherapie & Revalidatie
0251-296061

© 2017 Meer Fysiotherapie & Revalidatie

Website gemaakt door Jijwebdesign